Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici
+420 602 774 185
+420 602 687 272
+420 724 969 652

E-mail
inmes@inmes.cz

Kontakty Inmes spol. s r.o. – měření tepla, měřiče tepla a vodoměry

Sídlo a kanceláře:
Slezanů 7
169 00 Praha 6
inmes@inmes.cz
Tel: 233 326 817
Tel: 233 336 833
Fax: 233 326 817
Prodejní sklad:
Libocká 38
162 00  Praha 6
sklad@inmes.cz
Mobil: 602 251 087  

 

IČO: 48583391  Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze
DIČ: CZ48583391     vložky 17590 oddíl C
  
Upsaná část základního kapitálu:  140.000,- Kč
Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

 

Kontaktní osoby   
Jednatel společnosti Ing. Petr Cikhart 602 251 088 petr@inmes.cz
Obchodně-technický zástupce Radek Dalibaba 603 765 993 r.dalibaba@inmes.cz
Rozúčtování ÚT, TUV, SV Ing. Milena Hovorková 602 961 497 rozuctovani@inmes.cz
Servis voda, topení Jiří Voříšek 602 774 185 servis@inmes.cz
Servis a montáž RTN Antonín Šuchma 724 969 652 itn.servis@inmes.cz


 

Konzultace

Poskytujeme konzultace a poradenství.

Kontaktní osoby:

Ing. Petr CIKHART petr@inmes.cz

Ing. Jiří CIKHART, DrSc.

 

 

Energetické audity a znalecké posudky v oboru:

vytápění a topení

předávací stanice v teplárenských soustavách

měření a regulace

 

Akce

Důležité info

Samoodečet indikátorů a vodoměrů:

U indikátorů tepla na radiátorech zapište evidenční číslo ITN a náměr za minulé období:

ITN Metra 10.5, 10.7, 20 zapsat stav s koncovkou SM

ITN Metrix bx, wx zapsat stav s počátečním písmenem M

Siemens zapsat stav s koncovkou M

Samoodečet může být použit pouze s písemným souhlasem vedení objektu a musí být zaslán na adresu rozuctovani@inmes.cz nebo na INMES s.r.o., Slezanů 7, 169 00 Praha 6