Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního
kapitálu: 140.000,- Kč


Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833
 

Jednatel
+420 602 251 088

Technici
+420 602 774 185
+420 602 687 272
+420 724 969 652E-mail
inmes(zavináč)inmes.cz
 

Vodoměry a Instalatérské práce


Instalace vodoměrů je základem pro spravedlivé rozúčtování vody, nemůže ale přímo ovlivnit spotřebu vody. Spotřebu vody může samozřejmě ovlivnit každý uživatel sám za sebe. Vodoměr slouží pouze jako kontrolní a motivační prvek.

Výměna bytových vodoměrů

Vodoměry je nutno pravidelně kontrolovat, neboli cejchovat, v případě vodoměrů pro SV každých šest let, vodoměr pro TUV každé čtyři roky. U vodoměrů namontovaných po 1.1.2012 je platnost cejchu sjednocena na 5 let.

Základní informace o vodoměrech a jejich ochraně

Bytové vodoměry, přestože je jejich kvalita mnohdy opomíjena, jsou právě tím měřidlem podle kterého domácnost platí za svou spotřebu. Jelikož jsou bytové vodoměry umístěny za bytovými dveřmi tedy v místě, kde je kontrola poměrně obtížná měl by být společný zájem všech uživatelů bytů na instalaci co nejpřesnějších a proti ovlivňování co možná nejodolnějších bytových vodoměrů. Většina výrobců současných bytových vodoměrů tedy zaměřuje svou pozornost na vývoj bezpečnostních prvků zabraňujících manipulaci s měřidly při zachování maximální možné přesnosti a co nejvyšší citlivosti.

Při rozhodování o výměnách vodoměrů je třeba si uvědomit následující:

  • Repasovaný vodoměr je vodoměr, který splňuje všechny zákonem stanovené parametry, ale jeho konstrukce je minimálně čtyři (vodoměr na teplou vodu) nebo šest let (vodoměr na studenou vodu) starý. Vodoměry se po uplynutí příslušného cejchovacího období demontují, opraví a znovu použijí jako tzv. repasované vodoměry.
  • Nové vodoměry různých výrobců se vzájemně liší. Je tedy třeba porovnávat nejen cenu ale i konstrukci vodoměru, jeho citlivost (přesnost) a ochranné prvky.
  • Při výměně vodoměru je nutné aby montážní firma provedla odečet starého vodoměru včetně kontroly neporušenosti montážní plomby. Nový vodoměr je nutné po instalaci také odečíst a zaplombovat. Pro kvalitně odvedenou práci je základním předpokladem zvolit firmu s příslušnou kvalifikací – osvědčení metrologického institutu, na základě kterého je firmě přidělena značka, podle které lze práci jednotlivých firem odlišit a zajistit tak, že uživatel nemůže beztrestně vodoměr zdemontovat. Odečty a číslo plomby je třeba zapsat do montážního protokolu a tento si nechat potvrdit vlastníkem bytu.
  • Montážní plomba chrání vodoměr před neoprávněnou demontáží. Nejlevnější je olověná plomba případně plastový kolíček, které se „rozmáčknou“ plombovacími kleštěmi. Oba tyto způsoby jsou základní ochranou před demontáží. V případech, kdy je uživatel technicky zdatný se však zaznamenalo mnoho případů překonání tohoto způsobu plombování. V poslední době se používají tzv. číselné plomby, které jsou již z výroby označeny jedinečným číselným kódem. Konstrukce této plomby a její značení zaručuje plnou ochranu vodoměru před neoprávněnou demontáží.
  • Pokud si nejsme jisti, že všechny vodoměry v objektu jsou instalovány ve svislé nebo naopak vodorovné poloze je vhodné vybrat vodoměr, který měří ve stejné třídě přesnosti v obou pozicích.
Akce
Důležité info

Instalaci bytových vodoměrů doporučujeme všem nájemcům i majitelům bytů. Zařízení eviduje přesnou spotřebu teplé a studené vody a je zcela objektivním nástrojem pro adekvátní účtování nákladů. Bytové vodoměry rozptýlí jakékoli pochybnosti i dohady o skutečné spotřebě. Aktuální výši je možné jednoduše a kdykoli odečíst z měřiče.

Partneři