Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

Havárie
+420 602 774 185

E-mail
inmes@inmes.cz

Fakturace dodávek tepla plně pod vaší kontrolou

Vážení zákazníci,
na základě změn v obchodních podmínkách PT a.s. si Vám dovolujeme nabídnout možnost efektivní regulace nákladů na vytápění.


Pražská teplárenská v posledních letech přechází na účtování ve dvousložkových cenách. Tato forma, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou, mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo. Odběratel nemusí dopředu odhadovat množství tepla, které odebere v následující topné sezoně (sjednané množství/odběrový diagram), ale bude platit pouze za skutečně odebrané teplo, jehož cenu bude předem znát. Není tedy nutné předem odhadovat, jaká bude zima. Více na stránkách PT a.s.

Vlastní cena se tedy skládá ze dvou částí:


Platby za proměnné náklady závisí na aktuálních tepelných podmínkách. Jejich výše odpovídá naměřené hodnotě měřičem tepla, který je umístěn v předávacím místě na vstupu teplonosného média do objektu. Tato část závisí na skutečně spotřebované tepelné energii v GJ (Gigajoule).
 
Platby za náklady stálé jsou definovány požadovanou rezervovanou kapacitou tepelného výkonu na zdroji PTa.s. Hodnota rezervovaného výkonu vyplývá z tepelně technických vlastností budovy. Stávající měření tepla PTa.s. zaznamenává ¼ hodinové hodnoty maximálního odebíraného výkonu v kW (kilowatt).   
Regulace této výkonové složky, tzn. rozložení odběrových špiček, umožní snížit tuto položku, aniž by byla snížena tepelná pohoda ve vytápěných objektech.
Odběratelé tepelné energie mohou mít při špatně nastavené regulaci zbytečně vyšší náklady na vytápění.
Při standardním připojení k síti PTa.s. překročení odběrového maxima není v  době vzniku nijak signalizováno a zákazník nemá jak tomu zabránit. Promítne se tedy až zpětně do fakturace v části stálých nákladů.
Naměřené odběrové maximum je podklad pro stanovení nového příkonu pro následující smluvní období. 

Sledování aktuálního odebíraného výkonu a případné omezení odběrových špiček umí regulovat jednotka SYMPATIK_Limit. Instalací regulační jednotky a jejím správným nastavením bude mít zákazník dodávku tepelné energie plně pod svou kontrolou a bude tedy platit pouze za rezervovaný výkon, který je opravdu nutný.

Zákazník s instalovanou jednotkou Sympatik Limit má plně pod kontrolou množství skutečně odebíraného tepla a zároveň tato jednotka umožňuje zpětnou kontrolu dodávek od PT a.s. v případě sporné fakturace.

Bytový dům napojený na PT a.s.

 Dodávky tepla pod kontrolou

Příklad: Bytový dům ve 22:00 hod přejde do útlumového režimu, kdy se spotřeba tepla sníží. Při ranním náběhu zpět do komfortního režimu ale krátkodobě v 6:00 hod dojde ke špičkovému odběru, dle kterého se pak stanovuje pevná složka na celý rok.

Popis funkce jednotky SYMPATIK_Limit  - modul regulace výkonu

řídicí systém trvale vyčítá data z měřiče tepla a tlakových čidel. Dle nastavených algoritmů reguluje požadované parametry změnou zdvihu regulačního ventilu HU.

Uživatel v řídicím systému nastaví hodnoty, které má nasmlouvány s dodavatelem tepla:

Řídicí systém jednotky SYMPATIK_Limit trvale hlídá nepřekročení parametrů výkonu, teploty a reguluje dispoziční tlak topné vody do objektu.  Současně s funkcí regulace, jsou archivována data o provozu jednotky a parametrech dodávaného média.
Veškerá provozní data a naměřené parametry médií jsou archivovány pro možné pozdější využití. Lze tedy dohledat k libovolnému času tyto informace:  
•spotřeba tepla •odebíraný výkon •teplota přívod •teplota zpátečka •tlak topné vody přívod do objektu •tlak topné vody zpátečka •tlak topné vody za regulací diferenčního tlaku v objektu.


Data jsou ukládána v regulátoru na paměťovou datovou kartu typu SD.  Po vyjmutí  lze *.csv soubor dále zpracovat v libovolném PC - MS Excell.
 

Modul regulace výkonu SYMPATIK Limit v základním provedení obsahuje:

• měřič tepla • snímače tlaku • regulační ventil s pohonem s havarijní funkcí • uzavírací armatury, filtry, teploměry, manometry

Typové schéma zapojení pro dům 120kW cca. 30 bytů

Dodávky tepla pod vaší kontrolou - Omezení výkonu

Schéma zapojení Sympatik Limit


 

Modul ekvitermní regulace teploty výkonu – vhodné pro zateplené objekty

Výkonový modul může být dále doplněn o modul ekvitermní regulace. Tím je možné zajistit individuální úpravu teploty a času odběru dle skutečné potřeby vytápěného objektu. Uživatel tak může regulovat dodávku tepla na základě svých individuálních potřeb. Tímto se omezí hluk v otopné soustavě a zabrání se nechtěnému přetápění ze strany dodavatele tepla.

Modul ekvitermní regulace

Modul regulace výkonu

 

Dispoziční řešení modulu regulace výkonu s modulem pro ekvitermní regulaci

Regulace výkonu a ekvitermní regulace

 

 

Naše firma INMES spol. s r.o. svým zákazníkům nabízí komplexní instalatérské práce včetně instalací bytových vodoměrů, indikátorů topných nákladů a kalorimetrů a následného servisu a výpočtu nákladů na vytápění a spotřeby vody. Práce jsou prováděny vlastními proškolenými zaměstnanci.

 

Jednatel společnosti Ing. Petr Cikhart 602 251 088 - petr@inmes.cz
Obchodně-technický zástupce Radek Dalibaba 603 765 993 - r.dalibaba@inmes.cz
  Tomáš Horáček 725 003 492 -  tomas.horacek@inmes.cz

 

Akce

Důležité info

V posledních letech Pražská teplárenská  přechází na účtování ve dvousložkových cenách. Jedná se o formu, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou. Lépe tedy mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo.  A tak si  Vám dovolujeme nabídnout možnost efektivní regulace nákladů na vytápění.

více >>