Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

E-mail
inmes@inmes.cz

Vodoměry a Instalatérské práce

Instalace vodoměrů je základem pro spravedlivé rozúčtování vody, nemůže ale přímo ovlivnit spotřebu vody. Spotřebu vody může samozřejmě ovlivnit každý uživatel sám za sebe. Vodoměr slouží pouze jako kontrolní a motivační prvek.

Výměna bytových vodoměrů

Vodoměry je nutno pravidelně kontrolovat, neboli cejchovat, v případě vodoměrů pro SV každých šest let, vodoměr pro TUV každé čtyři roky. U vodoměrů namontovaných po 1.1.2012 je platnost cejchu sjednocena na 5 let.bytové vodoměry a jejich výměna

Základní informace o vodoměrech a jejich ochraně

Bytové vodoměry, přestože je jejich kvalita mnohdy opomíjena, jsou právě tím měřidlem podle kterého domácnost platí za svou spotřebu. Jelikož jsou bytové vodoměry umístěny za bytovými dveřmi tedy v místě, kde je kontrola poměrně obtížná měl by být společný zájem všech uživatelů bytů na instalaci co nejpřesnějších a proti ovlivňování co možná nejodolnějších bytových vodoměrů. Většina výrobců současných bytových vodoměrů tedy zaměřuje svou pozornost na vývoj bezpečnostních prvků zabraňujících manipulaci s měřidly při zachování maximální možné přesnosti a co nejvyšší citlivosti.

Při rozhodování o výměnách vodoměrů je třeba si uvědomit následující:

Akce

Důležité info

Problematiku regulace topení nelze vzhledem k rostoucím cenám paliv opomíjet, našim stávajícím i budoucím klientům pomáháme nalézt ten nejefektivnější způsob řešení jejich problémů spojených se stávajícím či plánovaným vytápěním.

více >>