Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

Havárie
+420 602 774 185

E-mail
inmes@inmes.cz

Legislativa - rozúčtování tepla a vody

Vodní zákon: Zákon 254/2001 Sb.

Vyhlášku stanovující podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie: Vyhláška 193/2007 Sb.

Zákon o hospodaření energií: 406/2000 Sb.

Práva a povinnosti fyzických osob (podnikatelé), právnických osob a orgánů státní správy o zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření - Zákon 505/1990 Sb.

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii (vytápění) a poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotnce za zúčtovací období - Vyhláška 372/2001 Sb. Vyhláška 269/2015 Sb.

Způsoby rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie k přípravě teplé vody pro více odběrných míst. Vyhláška 366/2010 Sb.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie a požadavky vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Vyhláška 194/2007 Sb.

Vyhláška stanovující měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů - 285/2011 Sb.

Zákon o hospodaření energií - 318/2012 Sb.

Zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - 67/2013 Sb. a novela 104/2015

Vyhláška stanovující měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení - 345/2002 Sb.

Akce

Důležité info

Neustálý nárůst cen za vodné a stočné je důvodem pro instalaci přesných a neovlivnitelných vodoměrů, které jsou základem pro spravedlivé měření a rozúčtování vody.

více >>