Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

Havárie
+420 602 774 185

E-mail
inmes@inmes.cz

Změny v pravidlech rozúčtování tepla a TV od roku 2016

Zákon č. 104/2015 Sb. - novela Zákona o službách č. 67/2013 Sb

 

Vyhláška 269/2015 Sb. – nahrazuje Vyhl. 372/2001 Sb.

 

Teplo

1. Není-li pro dům stanovena povinnost instalace poměrového měření tepla a teplé vody, potom se pravidla pro rozúčtování těchto nákladů musí dohodnout se všemi nájemci (členy družstva, popř. vlastníky). Pokud k takové dohodě nedojde, rozúčtovává se podle Vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb.

Povinnost osazení je dána Zákonem 318/2012 Sb.  Povinnost osazení se netýká pouze rodinných domů do 3 bytů, domů k rodinné rekreaci a multifunkčních budov do 3 bytů.

V objektech s jedním přívodem tepla do každého bytu (nebytového prostoru) jsou instalovány kalorimetry, v objektech kde je rozvod tepla svislými a vodorovnými rozvody jsou instalovány poměrové indikátory. 

 

2. Je-li pro dům stanovena povinnost instalace poměrového měření tepla, potom se tyto náklady na vytápění rozdělí v zúčtovací jednotce na základní a spotřební složku.

Základní složka – dle započitatelné podlahové plochy 30 - 50 %

Základní složka 30 % není odborníky z oboru rozúčtování doporučována vzhledem k novým hranicím korekcí -20 % / +100 %. Pokud budete chtít přesto změnit poměr ZS/SS na poměr 30/70 pro rozúčtování od TS 2016, použijte formulář a zašlete nám jej prosím na email rozuctovani@inmes.cz případně nás kontaktujte.

(dříve korekce dle Vyhl. 372/2001 Sb. § 4 odst. 4 vyhl. +/- 40 %)

Spotřební složka – dle náměrů indikátorů s použitím korekcí a výpočtových metod, včetně zohlednění polohy místnosti (dříve ve Vyhl. 372/2001 § 4 odst. 2 a 3)

 

3. Stanovena povinnost provádět korekce maximální odchylky od průměrné spotřeby na m2 ZPP

 -20 % / +100 % (dříve korekce dle Vyhl. 372/2001 Sb. § 4 odst. 4 vyhl. +/- 40 %)

Nově ani se 100% souhlasem všech vlastníků či uživatelů bytů nelze provádění korekcí zrušit.

 

4. Sankce za neumožnění montáže indikátorů nebo kalorimetrů, neumožnění odečtu, nebo neoprávněné ovlivnění je 3násobek průměrné hodnoty spotřební složky na m2. (dříve dle Vyhl. 372/2001 Sb.§ 4 odst. 7 - 1,6násobek)

 

Teplá voda

1. Náklady na dodávku TV tvořené náklady na ohřev a na vodu se rozdělí v zúčtovací jednotce na základní a spotřební složku.

Ohřev:

Voda:

 (význam shodný s Vyhl. 372/2001 § 5 odst. 3 a 4)

 

2. Sankce za neumožnění montáže, odečtu, nebo neoprávněné ovlivnění je 3násobek průměrné hodnoty spotřební složky na m2. (shoda s Vyhl. 372/2001 Sb. § 5 odst. 7)

Spotřeba TV i SV je rozúčtovávána dle náměrů bytových vodoměrů popř. dle osob, tam kde nejsou vodoměry instalovány.

Rozdělení nákladů na teplo a ohřev TV

Pokud není měřen samostatně odběr tepla pro vytápění a tepla pro ohřev TV, rozděloval se poměr dle Vyhl. 372/2001 Sb § 6 odst. 1 na 60 % na teplo pro vytápění a 40 % na teplo pro ohřev TV.

Nově bude rozděleno dle měrného ukazatele Vyhl. 194/2007 Sb.

Teplo na vytápění: 0,47 GJ/m2 za otopné období

Teplo pro TV: 0,30 GJ/m3 nebo 0,17 GJ /m2 a rok (při přípravě TV v budově)

                     0,35 GJ/m3 nebo 0,21 GJ/m2 a rok (při přípravě TV mimo budovu)

 

  Ceník rozúčtování ÚT, SV a TV

  Služby komplexního servisu:  jednotka   jednotková cena bez DPH   jednotková cena s DPH  DPH
1 Odečet elektronického RTN pomocí rádiových přenosů, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě RTN     40.83 Kč    49.40 Kč 21%
2 Odečet elektronického RTN pomocí čipové karty,nebo infraportem, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě RTN     42.89 Kč    51.90 Kč 21%
3 Odečet elektronického pomocí displeje a odpařovacího  RTN, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě RTN     52.48 Kč    63.50 Kč 21%
4 Odečet elektronického RTN pomocí čipové karty, nebo infraportemzákazníkem, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě RTN     36.61 Kč    44.30 Kč 21%
5 Odečet elektronického RTN pomocí displeje a odpařovacího  RTN zákazníkem, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě RTN     45.79 Kč    55.40 Kč 21%
6 Odečet elektronického byt.vodoměru SV nebo TUV, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě vodoměr     21.65 Kč    26.20 Kč 21%
7 Odečet mechanického byt.vodoměru SV nebo TUV, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě vodoměr     28.68 Kč    34.70 Kč 21%
8 Odečet mechanického byt.vodoměru SV nebo TUV zákazníkem, rozúčtování bez zohlednění záloh, vystavení konečného účtu pro uživatele a správce v písemné a elektronické podobě vodoměr     24.55 Kč    29.70 Kč 21%
9 Poštovné a telekomunikační poplatky, vylepení výzev objekt   158.26 Kč  191.50 Kč 21%
10 Doprava mimo Prahu a blízké okolí (do 10km) km     10.74 Kč    13.00 Kč 21%
           
 

Náhradní způsob rozúčtování:

       
1 Odhad dodávky tepla 1 otop. tělesa těleso      13.31 Kč     16.10 Kč 21%
2 Odhad SV, TUV dle minulé spotřeby vodoměr      13.31 Kč     16.10 Kč 21%
3 Odhad dodávky tepla dle vyhlášky nepřístupný byt byt    120.00 Kč   145.20 Kč 21%
4 Odhad spotřeby TUV dle vyhlášky nepřístupný vodoměr    120.00 Kč   145.20 Kč 21%
5 Odhad spotřeby SV podle m2 nepřístupný byt vodoměr    120.00 Kč   145.20 Kč 21%
6 Rozúčtování tepla podle m2 v bytech bez měření byt      80.83 Kč     97.80 Kč 21%
7 Rozúčtování spotřeby SV nebo TUV podle m2, nebo počtu osob byt      80.83 Kč     97.80 Kč 21%
  Služby individuálního servisu        
1 Pasportizace otopné soustavy těleso      30.00 Kč     36.30 Kč 21%
2 Odečet odpařovacího RTN RTN      17.44 Kč     21.10 Kč 21%
3 Výměna ampule a zpětné zaplombování RTN      13.31 Kč     16.10 Kč 21%
4 Odečet elektronického RTN RTN      17.44 Kč     21.10 Kč 21%
5 Odečet elektronického RTN s čipovou kartou nebo infraportem RTN      14.59 Kč     17.65 Kč 21%
6 Pronájem čipové karty nebo infračtečky (cena za každý odečtený RTN) RTN        9.17 Kč     11.09 Kč 21%
7 Výpočet nákladů pro odpařovací RTN RTN      38.26 Kč     46.30 Kč 21%
8 Výpočet nákladů pro elektronický RTN  RTN      38.26 Kč     46.30 Kč 21%
9 Výpočet nákladů pro elektronický RTN odečtený čipkartou RTN      30.00 Kč     36.30 Kč 21%
10 Odečet bytového vodoměru vodoměr      13.31 Kč     16.10 Kč 21%
11 Odečet bytového vodoměru elektronického vodoměr        9.17 Kč     11.09 Kč 21%
12 Výpočet spotřeby dle byt. vodoměru SV vodoměr

Akce

Důležité info

Rekonstrukce rozvodů vody jsou prováděny s minimální zátěží pro uživatele, což znamená, že v průběhu dne instalatér rozebere celou stoupačku, znovu ji postaví a uvede do provozu tak, aby uživatelé mohli stejný den bez omezení používat teplou i studenou vodu.

více >>