Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

Havárie
+420 602 774 185

E-mail
inmes@inmes.cz

Voda

Voda je srdcem většiny lidských aktivit. Ve světě existují velké rozdíly ve spotřebě vody, záleží na vodních zdrojích a životní úrovni zemí.

Voda, která se získává z povrchových zdrojů jako jsou řeky, jezera a nádrže je nekvalitní a musí se složitě a draze upravovat. Naproti tomu voda z podzemních zdrojů se někdy dá použít i jako pitná voda. Voda, kterou jsme zvyklí pouštět z kohoutku je velice drahou a vysoce cenou surovinou. Přesto nejsme zvyklí s ní nakládat hospodárně a ekonomicky.

Rekonstrukce rozvodů vody

Naši školení instalatéři provádějí výměny nevyhovujících rozvodů vody. Zpravidla se pro rekonstrukci používají plastové nebo měděné rozvody.

V plastových rozvodech vody nedochází k usazování nečistot, čímž se několikanásobně zvyšuje jejich životnost v porovnání s rozvody vody z pozinkovaných trubek. Plastové rozvody vody tak zachovávají svoji kvalitu a přitom jsou několikanásobně levnější než rozvody z mědi či jiných podobných materiálů.

Také v měděných rozvodech vody se nečistoty neusazují. S ohledem na ušlechtilost použitého materiálu mají měděné rozvody vody několikanásobnou životnost oproti rozvodům z pozinkovaných trubek a dvojnásobnou životnost v porovnání s rozvody plastovými.

Rekonstrukce rozvodů vody jsou prováděny s minimální zátěží pro uživatele, což znamená, že v průběhu dne instalatér rozebere celou stoupačku, znovu ji postaví a uvede do provozu tak, aby uživatelé mohli stejný den bez omezení používat teplou i studenou vodu.

Součástí rekonstrukce je pak samozřejmě také provedení ochranného pospojení elektro, včetně vypracování revizní zprávy.

Rekonstrukce stoupacích potrubí, včetně ležatého rozvodu, ochranného pospojení a zednických prací jsou samozřejmě prováděny na klíč dle potřeb a požadavků našich zákazníků.

Nabídkové ceny tvoříme pro každý objekt individuálně. Konečná kalkulace obsahuje veškeré dodávky, včetně ochranného pospojení rozvodů a vystavení revizní zprávy elektro (dle požadavků platných legislativních předpisů).

Záruka na provedené rekonstrukce 5-10 let.

Údržba stávajících rozvodů vody a diagnostika závad

Energie je drahá, voda je drahá – toto slyšíme ze všech stran. To že cena energie i vody stále roste jsme přijali jako fakt. Je však v našich silách ušetřit svou vlastní peněženku? Samozřejmě, že ano, je však třeba si uvědomit, že naše vlastnictví nekončí dveřmi našeho bytu. Samozřejmostí se již staly vodoměry, které slouží ke změření spotřeby každé domácnosti. Ne vždy je však možné objektivně měřit. Mnoho domů má sice provedenou výměnu starých kovových rozvodů vody za nové zpravidla plastové rozvody. Bohužel jsou mnohdy provedeny nekvalitně. V provozu se pak projevují různé závady:

Každá z těchto nejčastějších závad je způsobena neodborně provedenou prací. Díky takto nekvalitně odvedené práci pak měříme a následně platíme za zcela odlišné služby.
 Mnohdy je problém si napustit vanu stejně rychle jako naši sousedé, nic hrozného, ale jen do té doby, kdy si uvědomíme, že voda ve vaně za dobu než si ji napustíme vychladne a musíme si ji tedy napouštět teplejší než naši sousedé (platíme tak více za stejně teplou koupel).
 Jindy dojde k přepuštění studené vody do teplé nebo naopak, opět to nevadí dokud si neopaříme při sprchování záda.
 Případy nevyregulovaných rozvodů teplé vody způsobující, že lidé v bytech  vzdálených dále od  kotelny (předávací stanice) mají mnohdy výrazně chladnější vodu a přesto platí stejnou cenu jako všichni ostatní, také asi nelze považovat za spravedlivé. 
 O situaci, kdy zrekonstruované rozvody nejsou správně přichyceny a  instalované potrubí spolu s vodoměry pozvolna mizí směrem dolů do bytového jádra, snad není třeba ani mluvit. V tomto případě však není problém pouze hůře čitelný číselník vodoměru, ale hlavně nebezpečí prasknutí potrubí a následné vytopení bytů.

Někdy lze provést pouze dílčí opravu a dostaví se alespoň zlepšení, mnohdy je však třeba provést kompletní rekonstrukci znovu. V těchto případech je třeba vybírat již obezřetně a ne pouze na základě porovnání celkové ceny, ale komplexním posouzením předložených nabídek.
Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby dle jejich potřeb.

Pouze kvalitně a odborně provedený rozvod vody splní vaše očekávání na dlouhou dobu!

Spotřeba vody

Provádíme rozúčtování spotřeby vody. Šetření vody je čím dál tím více aktuální nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska ekologického. Velké spotřeby vody panují jak v různých průmyslových procesech, tak v domácnostech mnohdy jsou však zbytečné.

Dá se říci, že provoz bytu je jasně definovaný co se týče činností, ke kterým je zapotřebí voda. Především se jedná o osobní hygienu a stravu.

Jeden ze způsobů jak snížit spotřebu pitné vody je přímá kontrola, kterou získáme instalováním kvalitního vodoměru. Objektů, kde měření pomocí vodoměrů chybí, je stále méně, ale stále existují. V těchto objektech je při zachování stejného komfortu života mnohem vyšší spotřeba vody než objektech s vodoměry. O již instalované vodoměry je však třeba se starat – pravidelně po uplynutí platnosti cejchu (ověření) provést jejich výměnu za vodoměry s platných cejchem (repasované nebo nové). Pokud se o vodoměry nestaráme nelze zaručit, že měří správně a následné rozúčtování podle jejich náměrů je nesprávné.

Akce

Důležité info

V září roku 2011 byla schválena novelizace zákonu č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, s platností od ledna 2013.

více >>