Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

Havárie
+420 602 774 185

E-mail
inmes@inmes.cz

Měření tepla, měřiče tepla

Instalace rozdělovačů topných nákladů umožňuje rozúčtování nákladů na vytápění dle skutečných spotřeb jednotlivých uživatelů. Díky tomuto “měření tepla“ tak uživatel uhradí pouze jím spotřebovanou energii. Udržuje si tak přehled o nákladech na topení a má navíc možnost využít našich poradenských služeb, díky nimž může své náklady ještě více snížit.

Měřiče tepla

Měřiče tepla

Přestože indikátory nemohou automaticky ovlivňovat dodávku tepla, přispívají nezanedbatelným  způsobem k úsporám nákladů na topení. Slouží totiž jako motivační prostředek pro uživatele. Následné úspory, které “měřiče tepla“ dokáží na spotřebě ušetřit, pak mohou dosáhnout až 35% (v kombinaci s instalací TRV). Při neustále se zvyšující ceně tepla se instalace indikátorů nebo měřičů tepla jeví jako nejekonomičtější investice s návratností cca 1,5 roku a životností přístrojů cca 10 let.

Technický popis spravovaných indikátorů, měřičů tepla

Odpařovací indikátory

Odpařovací indikátory – nejjednodušší způsob indikace dodávek tepla, nejdéle používaný avšak také nejméně přesný. Pracují na principu odpařování kapaliny z měřící ampule.

Nevýhody odpařovacích indikátorů (měřičů tepla):

Výhody odpařovacích indikátorů (měřičů tepla):


Jednočidlové elektronické indikátory

Jednočidlové elektronické indikátory snímají pouze povrchovou teplotu otopného tělesa v referenčním místě (podobně jako odpařovací indikátory nebo indikátory VIPA). Jejich porovnáním lze stanovit pouze poměrnou dobu využití instalovaného výkonu otopných těles. Základním předpokladem je správný výpočet stávajících otopných těles (jejich dimenzování).

Nevýhody jednočidlových elektronických indikátorů (měřičů tepla):

Výhody jednočidlových elektronických indikátorů (měřičů tepla):


Dvoučidlové elektronické indikátory

Nejmodernější dvoučidlové elektronické indikátory snímají kromě povrchové teploty tělesa i teplotu okolí v místnosti. Může se tak porovnávat množství tepla dodávaného do místnosti. Lze tak porovnávat i případy nerovnoměrného dimenzování otopných těles, k němuž může dojít např. při částečném zateplování obvodového pláště budovy, při výměně oken, zasklívání balkonů apod. Přístroje vyhodnocují dodávku tepla do místnosti na základě porovnávání povrchové teploty tělesa a teploty místnosti. Spotřeba je vyhodnocována pokud je těleso teplejší než místnost o více než 1,5°C.

Nevýhody dvoučidlových elektronických indikátorů (měřičů tepla):

Výhody dvoučidlových elektronických indikátorů (měřičů tepla):

 

Orientační cenová kalkulace instalace rozdělovačů topných nákladů:

Elektronický indikátor topných nákladů pracující na principu vyhodnocování spotřeb snímáním a porovnáváním povrchové teploty tělesa E-ITN 10.7.

Dvoučidlový elektronický RTN. Naměřené hodnoty se zobrazují na pětimístném LC displeji, jeho prostřednictvím je prováděn odečet přístroje. Indikátor uchovává v paměti spotřeby 23 měsíců zpětně od aktuálního data - díky indikátoru lze provádět zpětné rozúčtování jednotlivých období (změna nájemníka, změna ceny tepla apod.) bez možnosti manipulace s naměřenými daty. Tento indikátor navazuje svojí konstrukcí na osvědčený indikátor typ E-ITN 10.5 a je rozšířen o možnost odečtu přes infra rozhraní.

Záruka: až 8 let přístroj, 10 let baterie.

 

Cena dodávky E-ITN 10.5x

Odečet pouze pomocí displeje

od 290,- Kč/ks

Cena dodávky EITN Siemens WHE 5.xx nebo Caloric

Odečet pouze pomocí displeje

od 370,- Kč/ks

Cena dodávky E-ITN 10.7x
Odečet pomocí displeje a infraportu
od 290,- Kč/ks

Montáž E-ITN

od 40,- Kč/ks


Nejnovější  generace rádiových indikátorů topných nákladů Metra Šumperk  typ EITN 30 v sobě spojuje osvedčené přednosti předchozí typů rozšířené o nejnovější technologii dálkových odečtů prostřednictvím rádiového signálu bez nutnosti vstupu do bytu. Přístroj E-ITN 30.xx je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Doporučená oblast instalace – na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35°C nebo 55°C (dle typu E-ITN) a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90°C. Odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu.

Cena dodávky E-ITN 30.xx

Odečet pomocí displeje, infraportu a rádiovým přenosem dat

od 300,- Kč/ks
   

Cena dodávky EITN Siemens WHE 552 walk-by nebo Caloric

Odečet pomocí displeje a rádiovým přenosem dat

od 400,- Kč/ks


Elektronický dvoučidlový indikátor topných nákladů pracující na principu vyhodnocení rozdílu teplot v místnosti a otopného tělesa Metrix (Švýcarsko)    
Již není v nabídce - zajišťujeme pouze servis stávajících indikátorů


Montáž, pasportizace skutečného stavu otopné soustavy, naprogramování:
Již není v nabídce - zajišťujeme pouze servis stávajících indikátorů


Tyto typy elektronických indikátorů, jež vám ušetří náklady na topení, umožňují bezchybné rozdělení dodávek tepla do místnosti na principu dvoučidlového měření. Můžeme vyhodnotit  i teplo dodané z neizolovaného potrubí vedeného místností. Indikátory jsou chráněny proti ovlivnění uživatelem, v případě pokusu o ovlivnění přepne indikátor automaticky z dvoučidlového provozu do provozu jednočidlového. Po ukončení snah o ovlivnění se indikátor automaticky navrátí do režimu dvoučidlového.

Záruka: 36 měsíců přístroj.

Veškeré uváděné ceny jsou orientační a bez DPH. Nechte si zpracovat cenovou kalkulaci pro Váš objekt se započtením všech slev akčních zvýhodnění platných v době plánované investice.

Akce

Důležité info

V posledních letech Pražská teplárenská  přechází na účtování ve dvousložkových cenách. Jedná se o formu, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou. Lépe tedy mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo.  A tak si  Vám dovolujeme nabídnout možnost efektivní regulace nákladů na vytápění.

více >>