Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

E-mail
inmes@inmes.cz

Jak vybírat vodoměry

Značení třídy přesnosti vodoměru – na ciferníku vodoměru je vyznačena přesnost vodoměru v různých polohách. Označení H/B nás informuje, že v případě instalace vodoměru ve vodorovné (horizontální) poloze měří v třídě přesnosti B. Označení V/A nás pak informuje, že v případě instalace vodoměru ve svislé (vertikální) poloze měří v třídě přesnosti A. Pokud chybí označení H a V platí přesnost vodoměru uvedená na ciferníku v obou polohách.

V případě, že je vodoměr cejchován podle nové normy tzv. MID je třída přesnosti udávána hodnotou R, která je poměrem R=Q3/Q1. (Q3 – trvalý průtok, Q1 je minimální průtok vodoměrem). Platí tedy čím vyšší hodnota R, tím přesnější vodoměr. Je však třeba dávat pozor na teplotní rozsah vodoměru, který zejména pro potřeby měření teplé vody musí být minimálně T70 (teplota měřené vody do 70°C). Vodoměry s teplotní třídou menší než T70 nejsou vhodné pro měření TV, neboť teplota TV se má pohybovat v rozmezí 45°C – 60°C.

Bytový vodoměr

Třídy přesnosti: A vodoměr měří od 60 l/hod
  B vodoměr měří od 30 l/hod
  C vodoměr měří od 15 l/hod


Antimagnetická odolnost – schopnost vodoměru odolat snaze o zastavení přiloženým magnetem. Prohlášení, že vodoměr je antimagnetický nestačí, výrobce by měl toto tvrzení doložit provedeným měření. Základním způsobem antimagnetické ochrany je použití čtyřpólového magnetu v magnetické spojce turbínky a počítadla. Vyšší ochranu pak nabízí antimagnetická klec integrovaná přímo v těle vodoměru nebo přesnost otáček lopatkového kola převodem přímo na číselník vodoměru bez použití magnetické spojky (mokroběžný vodoměr).

Další ochranné prvky:

Ochrana před nepoctivými uživateli - bohužel častým jeve je snaha ušetřit na spotřebě nepoctivým způsobem. Uživatelé se snaží vodoměry ovlivnit ve svůj prospěch, k tomu používají většinou silné magnety, které dokáží ovlivnit i chráněné antimagnetické vodoměry. Bohužel si neuvědomují, že tato úspora není v neprospěch z jejich pohledu bohatého dodavatele, ale v neprospěch jejich sousedů, kteří musí tyto rozdíly zaplatit za nepoctivce. Ve snaze takovým nepoctivým úsporám zabránit je možné postupovat dvěma způsoby – instalovat vodoměry, které zaznamenají průběh spotřeb v jednotlivých měsících, a tím na podivné spotřeby upozornit (rádiové vodoměry Bonega ), nebo instalovat vodoměry, které svou konstrukcí předem vylučují možnost ovlivnění magnetem – mokroběžné vodoměry.

 

100% ANTIMAGNETICKÝ VODOMĚR - mokroběžný vodoměr

Přestože většina současných suchoběžných vodoměrů je konstruována s vyšší antimagnetickou odolností, nelze jejich 100% odolnost garantovat. Jediným způsobem je z konstrukce vodoměru vyloučit prvek, který je magnetem ovlivňován tedy magnetickou spojku mezi lopatkovým kolem a počítadlem. Tato konstrukce je použita v případě mokroběžných vodoměrů. Většina mokroběžných vodoměrů je však citlivá na čistotu protékající vody a postupem času dochází ke znečištění počítadla a zhoršení čitelnosti počítadla.

Nová generace mokroběžných vodoměrů nabízí bezpečnost a neovlivnitelnost mokroběžného vodoměru a díky zapouzdřenému počítadlu komfort a dlouhou životnost suchoběžných vodoměrů.

Vodoměry do bytů

Přednosti mokroběžného vodoměru:

Nevýhody mokroběžného vodoměru:

Proč volit nové generace bytových vodoměrů?


NEOVLIVNITELNÉ (100% antimagnetické) mokroběžné vodoměry s UTĚSNĚNÍM POČÍTADLEM (100% čitelné) s úpravou ANTIVANDAL  a s nejvyšší přesnosti měření.

Základní pohledy uživatele:

  1. Rozhoduje kvalita a parametry (NEOVLIVNITELNOST, citlivost, přesnost, spolehlivost). Cena není parametr, cena je přímo úměrná parametrům
  2. Vyšší investice do kvalitního měřidla = spravedlivé vyhodnocení spotřeby pro všechny. NEOVLIVNITELNÝM  a přesným  měřením získáte levnější řešení pro uživatele. Klasický suchoběžný vodoměr nemůže být z technického hlediska neovlivnitelný - má magnetickou spojkou a záleží pouze na síle magnetu, kterým se ovlivní a tím se zastaví a vodoměr nenačítá - proto je třeba aby dodavatel antimagnetičnost vodoměry byl schopen doložit atesty, které nám řeknou zda lze magnet, který je schopen vodoměr ovlivnit je snadno dostupný.

Nejdůležitější přednosti se Vám pokusíme objasnit v rovině parametrů měřidla.

1. Obecně technicky platné podmínky a předpoklady: Rozdíl mezi náměrem vodoměru na patě objektu a  součtu náměrů bytových vodoměrů vzniká z několika důvodů:

Příklad: na objektu o 40 bytech protékají 3 záchody (ať už záměrně nebo špatnou netěsností). Suchoběžné vodoměry díky nízké citlivosti „stojí“, ale vodárenský, nejčastěji mokroběžný, vodoměr (na něm se tyto průtoky sečtou) měří. Řekněme, že při průtoku pouhých 5 l/h jedním záchodem proteče za 3 měsíce cca 11 m3 vody, což při počtu 3 záchodů je 33 m3 rozdíl!!! Mokroběžné bytové vodoměry tento rozdíl maximálně eliminují díky své mokroběžné konstrukci a vysoké citlivosti – mají rozběhový průtok od 5 l/h!

 

BONEGA.

 
2. Cena není parametr, cena je úměrná parametrům, kvalitě, přesnosti
(dražším a kvalitním vodoměrem získáte levnější řešení pro všechny poctivé uživatele)

Základní hledisko: V poslední době při vzrůstajících cenách energií roste přirozeně také cena vody. V takovéto situaci by se spotřebitelé měli logicky zamyslet nad otázkou přesnějšího měření vody bez jakéhokoliv nežádoucího ovlivnění.

Cena za vodu:
Za vodu spotřebovanou za 4 roky (TV) a nebo za 6 let (SV) zaplatíme určitou sumu peněz. Součástí této sumy je také poplatek za nákup a instalaci bytových vodoměrů. Proto cenu za výměnu vodoměrů nelze chápat pouze jako jednorázový poplatek. Vždy se jedná o celek, celkovou sumu tvoří poplatek za vodoměry plus poplatek za spotřebovanou vodu za příslušné období, tj. za 4 roky nebo za 6 let.  U vodoměrů namontovaných po 1.1.2012 je platnost cejchu sjednocena na 5 let.

 

Cena mokroběžného vodoměru, nebo suchoběžného vodoměru s rádiovým vysílačem, je cca o 300 Kč vyšší než cena vodoměru běžného suchoběžného, což je rozpočteno na délku platnosti cejchu 5 roky pro TV navýšení asi 6,30 Kč/měsíc a 5 let pro SV navýšení asi 4,20 Kč/měsíc. Co si zákazník za těchto pár korun měsíčně kupuje? Jistotu, že vždy bude platit pouze za podíl vody, který skutečně spotřeboval a nebude platit vodu za někoho jiného, kdo se nestydí ovlivňovat bytové vodoměry ve svůj prospěch a tím pádem nechává za svojí spotřebu vody platit ostatní.Tímto relativně dražším NEOVLIVNITELNÝM vodoměrem každý poctivý člověk z objektu
PARADOXNĚ UŠETŘÍ přesně poměrnou část SPOTŘEBY,  kterou do teď
MUSEL DOPLÁCET za nepoctivce, který už bude konečně platit!


Cena výměny vodoměrů SV a TUV s prošlým cejchem.

V níže uvedených cenách montáží je zahrnuta:
dodávka vodoměru, 2ks těsnění, 1ks číselné vodárenské plomby, odečet starého i nového vodoměru.

repasovaný vodoměr od 170,- Kč/ks
nový bytový vodoměr Bonega standart od 280,- Kč/ks
soubor ke stažení
 
nový bytový vodoměr Bonega antimagnet od 290,- Kč/ks
nový bytový vodoměr Minomess od 330,- Kč/ks
nový bytový vodoměr ostatní ( Kaden, SPX, ABB, ENBRA) od 410,- Kč/ks
demontáž a montáž vodoměru
(dle obtížnosti a množství)
95,- Kč/ks
prodloužení záruky na 4 roky SV, 6 let TUV - pro repasované vodoměry 30,- Kč/ks bez DPH
Nový bytový vodoměr MADDALENA – 100% antimagnetický od  550,- Kč/ks
Nový bytový vodoměr B-METRS – 100% antimagnetický od  540,- Kč/ks


Dodávky instalatérského materiálu

Záruky na dodávku

Akce

Důležité info

Neustále stoupající ceny energií nás nutí hledat stále nové úspory, vždyť každé ušetřené procento může znamenat stovky i tisíce korun v rodinném rozpočtu. Jedním z účinných prostředků je měření tepla v bytech.

více >>