Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

Havárie
+420 602 774 185

E-mail
inmes@inmes.cz

Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

V září roku 2011 byla schválena novelizace zákonu č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, která transportuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady.

Tato novelizace přichází v platnost od ledna 2013 a udává povinnost označovat všechny budovy energetickými štítky. Tato povinnost platí stavitelé, vlastníky budov nebo společenství vlastníků na nových budovách nebo při jejich přestavbách a dále také při pronájmu či prodeji jednotlivých bytů. Takovéto zavádění štítků bude postupné a to v období od roku 2015 do roku 2019.

Instalace měřáků na topení, jejich povinná kontrola a údržba

Novela zákona dále udává také povinnou instalaci měřáků na topení v bytech s ústředním topením, jež vejde v platnost od ledna 2014. Neumožnění instalace měřáků na topení, jeho údržbě či kontrole bude pod pokutou až 50 tisíc Kč.
Náklady spojené s instalací měřáků na topení by měl nést majitel, jelikož se jedná o vybavení bytu.

Účelem tohoto zákona je zvýšit energetickou účinnost při výrobě, distribuci a spotřebě energie. Dále zákon stanovuje povinnosti fyzických i právnických osob při nakládání s energií, také povinnosti při výrobě elektřiny a tepla.

Více informací či jejich podrobné znění o povinnostech instalace měřáků na topení a jiných povinností plynoucích z těchto změn naleznete v úplném znění novelizace zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií.

Akce

Důležité info

V září roku 2011 byla schválena novelizace zákonu č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, s platností od ledna 2013.

více >>