Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

E-mail
inmes@inmes.cz

POZOR na neseriózní prodejce vodoměrů

Rádi bychom Vás upozornili, že někteří dodavatelé uvádí na trh vodoměry v teplotní třídě T50 s červenou barvou víčka nebo jiného plastového dílu. Tyto vodoměry však nesmí být v žádném případě použity pro měření teplé vody v bytech tam, kde je teplá voda dodávána v souladu s normou ČSN 06 0320.

Pokud máte ve svých rozvodech instalovány na teplé vodě vodoměry teplotní třídy T50 nebo T30 (bez ohledu na barvu víčka), věnujte laskavě velkou pozornost tomuto sdělení. Abyste se vyhnuli možným právním problémům nebo finančním postihům, konzultujte používání takových vodoměrů s Českou obchodní inspekcí nebo Českým metrologickým institutem.

 

Podle § 11 Zákona o metrologii 505/2000 Sb. mohou být používána stanovená měřidla jen pro daný účel a to pouze v době platnosti provedeného ověření.

Příloha k vyhlášce 345/2002 Sb. stanovuje druhový seznam stanovených měřidel a dobu platnosti ověření. Položka této přílohy 1.3.10 a) a b) stanoví platnost ověření u měřidel protečeného množství vody na studenou a teplou vodu. Bytové vodoměry jsou tedy beze všech pochyb měřidly stanovenými a musí k nim být jako ke stanoveným měřidlům přistupováno.

Pokud má bytový vodoměr typové schválení podle směrnice podle evropské směrnice MID 2004/22/EC, pak je určen pro teploty podle teplotní třídy dle ČSN EN 14154-1, do které je zatříděn. Tabulku teplotních tříd podle této ČSN udává následující tabulka:

 

 

 

Teplotní třída

mAT

MAT

T30

0,1 30

T50

0,1 50

T70

0,1 70

T90

0,1 90

T130

0,1 130

T180

0,1 180

T30/70

30 70

T30/90

30 90

T30/130

30 130

T30/180

30 180

Symbol "MAT" v tabulce má podle ČSN EN 14154-1 význam "nejvyšší dovolená pracovní teplota" (Maximum Admissible working Temperature).

 

Z výše uvedeného plyne, že vodoměry zatříděné do teplotní třídy T50 jsou určeny pro teploty od 0,1°C do 50°C a teplota 50°C je nejvyšší dovolenou pracovní teplotou. Vodoměr tedy nesmí být používán, pokud teplota vody na vstupu vodoměru tuto hodnotu překračuje.

Technická norma ČSN 06 0320 stanovuje, že teplá voda má mít na výtoku u uživatele v objektu teplotu 50°C až 55°C (výjimečně 45°C až 60°C), při desinfekci proti Legionelle minimálně 70°C.

Z toho plyne, že jako bytový vodoměr na teplou vodu, instalovaný u uživatelů, je nutné používat vodoměry s teplotní třídou minimálněT70 nebo T30/70 pokud se neprovádí desinfekce proti Legionelle nebo lépe vodoměry s teplotní třídou T90 nebo T30/90.

V žádném případě není přípustné používat jako bytový vodoměr na teplou vodu vodoměr, který je v teplotní třídě T30 nebo T50!

Pozor na neseriózní prodejce vodoměrů

Akce

Důležité info

Problematiku regulace topení nelze vzhledem k rostoucím cenám paliv opomíjet, našim stávajícím i budoucím klientům pomáháme nalézt ten nejefektivnější způsob řešení jejich problémů spojených se stávajícím či plánovaným vytápěním.

více >>